Pakiet dla społecznych rakiet – edycja II – dla subregionu [wydłużony termin naboru]

„Pakiet dla Społecznych Rakiet” to propozycja dla tych, którzy mają pomysł, chęci, społeczne zacięcie, umiejętność dostrzegania i definiowania potrzeby dokonania zmiany społecznej lub dla tych, którym zwyczajnie nie udało się złożyć wniosku w ramach pierwszej edycji konkursu. Wsparcie oferowane w ramach pakietów rozwojowych pozwoli Tobie i Twojej organizacji zaistnieć na rynku, w sposób atrakcyjny, ale przede wszystkim skuteczny. Niech powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” stanie się pretekstem do skorzystania z Pakietu, a Twoja „Społeczna Rakieta” osiągnie drugą prędkość kosmiczną.

UWAGA: termin składania wniosków wydłużony do 30 września 2021 r.

Kolejna szansa dopiero w przyszłym roku, dlatego inspirując się początkiem roku szkolnego, sygnalizujemy, że to ostatni dzwonek. Do dzieła!

„Pakiet dla Społecznych Rakiet”

To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł.
W ramach pakietu można sfinansować:

 1. usługi informatyczne, w tym przygotowanie strony internetowej;
 2. usługi poligraficzne;
 3. usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 4. zakup gadżetów reklamowych;
 5. udział w targach branżowych;
 6. inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać pakiet, należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków:

20 września 2021 r. – 30 września 2021 r.

UWAGA: termin składania wniosków wydłużony do 30 września 2021 r.

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: adrian.ignasiak@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla Społecznych Rakiet – edycja II”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_rakiet_nazwa_wnioskodawcy_wer_zlozona_data_złozenia_wniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami:

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (PES), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. podmioty ekonomii społecznej (PES), które:
  • posiadają osobowość prawną;
  • spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
  • są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
  • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój
   i funkcjonowanie.
 2. nieformalne grupy inicjatywne, które:
  • składają się z co najmniej 3 osób zamieszkających na terenie subregionu zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
  • wypracowały założenia do utworzenia PES

Więcej informacji udziela:

tel. 605-308-183

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną