Pakiet dla społecznych rakiet – edycja IV – dla subregionu

Zadbaj o lepszą rozpoznawalność swoich działań z naszym wsparciem! Mamy dla Ciebie pakiet o wartości 5.000,00 zł!

„Pakiet dla Społecznych Rakiet” to propozycja dla tych, którzy mają pomysł, chęci, społeczne zacięcie, umiejętność dostrzegania i definiowania potrzeby dokonania zmiany społecznej lub dla tych, którym zwyczajnie nie udało się złożyć wniosku w ramach poprzednich edycji konkursu. Wsparcie oferowane w ramach pakietów rozwojowych pozwoli Tobie i Twojej organizacji zaistnieć na rynku, w sposób atrakcyjny, ale przede wszystkim skuteczny. Niech powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” stanie się pretekstem do skorzystania z Pakietu, a Twoja „SPOŁECZNA RAKIETA” niech osiągnie drugą prędkość kosmiczną.

Pakiet dla Społecznych Rakiet

To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł. W ramach pakietu można sfinansować:

 • usługi informatyczne – przygotowanie strony internetowej;
 • usługi poligraficzne;
 • usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
 • zakup gadżetów reklamowych;
 • udział w targach branżowych;
 • inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać pakiet należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków:

30 listopada 2022 r. – 16 grudnia 2022 r. (do północy)

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ilona.sobul@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla Społecznych Rakiet – edycja IV”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_rakiet_nazwawnioskodawcy_wer_zlozona_datazłozeniawniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Zapoznaj się z dokumentami:

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Do udziału w Konkursie uprawnione są:

podmioty ekonomii społecznej (PES), które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają osobowość prawną;
 • spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
 • są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
 • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nierokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

nieformalne grupy inicjatywne, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • składają się z co najmniej 3 osób zamieszkających na terenie subregionu zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
 • wypracowały założenia do utworzenia PES.
Więcej informacji udziela:
Małgorzata Stępień-Dudek

Małgorzata Stępień-Dudek

malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl

tel. 790 306 686

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną