Petycja ws. konkursu na wkłady własne dla ngo

Członkowie Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wystosowali do Marszałka Województwa Łódzkiego petycję, w której wnioskują o uruchomienie konkursu ofert na dofinansowanie tzw. wkładów własnych. Dofinansowywaniu tzw. wkładów własnych dla projektów, których cele wpisują się w zadania województwa znalazło się w zapisach Programu Współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Niestety do tej pory konkurs nie został rozpisany i ogłoszony, stąd RDPP przygotowała petycję do władz województwa. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i składania podpisów.

Czytaj petycję

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną