Pieniądze na Twój biznes społeczny – spot radiowy

Czasem w życiu organizacji pozarządowej przychodzi taki czas, że wraz z rozwojem brakuje rąk do pracy. Lub potrzeba osoby na pokładzie, która podejmie się nowych obowiązków. Mamy na to odpowiedź – dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto utworzyć nowe miejsca pracy przy naszym wsparciu?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe na rozruszanie działalności: 21 020,00 zł wsparcia inwestycyjnego na utworzenie nowego stanowiska.
  • Otrzymasz wsparcie finansowe pomostowe na pokrycie bieżących kosztów nawet przez 12 miesięcy (średnio ok. 2.000 zł miesięcznie, w zależności od wymiaru czasu pracy na nowotworzonym stanowisku oraz długości korzystania ze wsparcia pomostowego).
  • Dołączysz do grona przedsiębiorstw społecznych.
  • Sfinansujesz realizację pomysłów, których nie finansują tradycyjni grantodawcy.
  • Zwiększysz swoje szanse na otrzymanie certyfikatów/znaków jakości przeznaczonych dla III sektora lub pracodawców.

Poszukujemy osób indywidualny oraz organizacji pozarządowych, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w  jednym z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim.

Wejdź na naszą stronę https://owes.instytutsprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-subregion/ i dowiedz się więcej.

Pobierz mp3

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną