Plan na kwiecień – wziąć udział w warsztatach

Plan na kwiecień? Warsztaty w Centrum KLUCZ! Przygotowaliśmy dla Was 3 warsztaty – dotyczące finansów i wykorzystania internetu w Twojej organizacji. Sprawdź co zaplanowaliśmy i dołącz do nas.

Warsztaty biznesowe

Członków zarządów podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek z o.o. not for profit) zapraszamy na warsztaty biznesowe:

Co nam mówi sprawozdanie finansowe? – 25.04.2017 r., godz. 9-12, Tomaszów Mazowiecki, Urząd Miasta, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10

 1. Rzetelna sprawozdawczość finansowa jako element wizerunku podmiotu ekonomii społecznej, czyli co mówią o podmiocie jej dokumenty finansowe
 2. Z czego składa się sprawozdanie finansowe podmiotu – istotne cechy bilansu, rachunku zysków i strat i inf. dodatkowej
 3. Które pozycje sprawozdania finansowego są ważne i zarządzający powinien umieć je wyjaśnić
 4. Analiza własnych sprawozdań – co wiem, a o co po powrocie zapytam księgowość – prosimy o przyniesienie na warsztat sprawozdania swojego podmiotu 

Planowanie i monitoring finansów jako narzędzia efektywnego  zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej – 25.04.2017, godz. 14-17, Łódź (ul. Pomorska 40) – warsztat został odwołany

 1. Stabilność finansowa podmiotu ekonomii społecznej (PES) – jak do niej dążyć?
 2. Po co organizacji budżet?
 3. Jak przygotować dobry budżet PES – kilka podpowiedzi
 4. Rola monitoringu budżetu w PES
 5. Narzędzia do efektywnego monitoringu: rachunkowe, zarządcze
 6. Problemy z płynnością – co robić

Warsztaty poprowadzi

Dorota Pieńkowska – związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją.
Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


Narzędzia internetowe w podmiotach ekonomii społecznej – jak z nich skutecznie korzystać? – 28.04.2017, godz. 13-16, Łódź (ul. Pomorska 40)

 1. Gdzie szukać legalnego oprogramowania i dobrego sprzętu?
 2. Wszechobecne Google – jak je wykorzystać na rzecz organizacji?
 3. Zarządzanie projektem i wydarzeniami przez Internet
 4. Zarządzanie kontaktami przez Internet.
 5. E-wolontariat

Warsztat poprowadzi

Karolina Fijołek – absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Z INSPRO związana od 2013 r. Przez większość czasu wspierała Centrum KLUCZ w realizacji projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i Projekt Współpracy Ponadnarodowej OWES INSPRO. Obecnie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jest kluczowym doradcą ogólnym.


Aby zgłosić się na warsztaty, należy wypełnić krótki formularz. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Państwa obecność będziemy potwierdzać drogą e-mailową.


Nie możesz uczestniczyć w warsztacie w żadnym z podanych terminów? Skontaktuj się z nami – umówimy Cię na indywidualne spotkanie z naszym doradcą:

Karolina Fijołek karolina.fijolek@instytut.lodz.pl| tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

Aleksandra Podkońska aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl | tel. 519 300 647 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną