Po audycie Centrum KLUCZ

W dn. 11-12 kwietnia 2019 r.  odbył się audyt działalności Centrum KLUCZ.

Audyt został przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem było sprawdzenie, w jakim stopniu Centrum KLUCZ, posiadając Akredytację Ośrodka Wsparcia Wysokiej Jakości, spełnia i realizuje Standardy działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Audyt przeprowadzili specjaliści reprezentujący konsorcjum TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Działania zespołu audytującego obejmowały weryfikację dokumentacji oraz wywiady z kadrą OWES i z naszymi klientami (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej i rynku pracy).

Zgodnie z raportem końcowym spełniamy 97% Standardów działania OWES – niespełnione Standardy nie są w pełni zależne od nas, jednak robimy wszystko, by  wypełnić nakładane na nas obowiązki.

Najbardziej cieszą nas pozytywne opinie o naszej pracy, które przekazaliście Wy – nasi klienci – audytowi. Zarówno było to podczas wywiadów osobistych, jak i w ankietach internetowych, które rozsyłaliśmy przed audytem. Dziękujemy za tak miłe słowa!

Audyt zarekomendował utrzymanie Akredytacji przyznanej Centrum KLUCZ przez MRPiPS w dn. 9 maja 2018 r.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną