Podpisaliśmy manifest i rekomendacje dotyczące dobrego prawa dla fundacji

Forum Darczyńców zbiera podpisy pod manifestem i rekomendacjami dotyczącymi dobrego prawa dla fundacji. My już je podpisaliśmy – dołącz do nas!

Manifest i rekomendacje to dwa osobne, ale powiązane ze sobą dokumenty. Manifest zawiera trzy główne postulaty. Dopominamy się o:

  1. Realny dialog obywatelski, w którym głos organizacji w sprawach publicznych będzie wysłuchany i uwzględniony.
  2. Zniesienie utrudnień biurokratycznych i tworzenie prawa opierającego się na zaufaniu do obywateli.
  3. Finansowanie działań społecznych i wspieranie filantropii.

Zapoznaj się z manifestem (pdf)

Rekomendacje mają wymiar praktyczny i pokazują pożądany kierunek zmian w tematyce takiej jak: nadzór nad działalnością organizacji, zakres sprawozdań i finansowanie działalności organizacji.

Zapoznaj się z rekomendacjami (pdf)

Działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną