Podpisaliśmy pismo ws. wytycznych w obszarze włączenia społecznego

Jako jeden z sygnatariuszy Porozumienia DI.2035 podpisaliśmy się pod pismem organizacji sektora społecznego w sprawie przygotowywanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wytycznych w obszarze włączenia społecznego, a w szczególności usług społecznych oraz wskaźników w tych obszarach.

W ramach Funduszy Europejskich w regionach 2021-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ok. 3 mld euro zostanie przeznaczonych na działania sprzyjające włączeniu społecznemu, w tym ok. 1,5-2 mld na rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji. Te środki to jest wielka szansa na aktywizację wielu grup w najtrudniejszej sytuacji i dobre miejsca pracy w ekonomii społecznej, ale też szansa na budowanie dostępu do usług, pozwalających na niezależne życie, a w przypadku dzieci – na życie w bezpiecznej rodzinie. To nadzieja na zmiany świadomościowe i zmiany systemowe.

Pragniemy włączyć się również w prace nad wytycznymi w zakresie włączenia społecznego oraz wytycznymi w zakresie monitorowania (zwłaszcza w prace nad Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych), zanim dokumenty te będą gotowe i skierowane do konsultacji społecznych.

Zapoznaj się z pismem oraz propozycjami zapisów w wytycznych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną