Podstawy prawne pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej- bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Podstawy prawne pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w Łodzi w dn. 22-23 listopada 2017 r. Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wiaderek.

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Szkolenie będzie odbywać się: 22 listopada (godz. 10.30-18.30) – 23 listopada (godz. 8-16)

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

 1. Formy finansowego i pozafinansowego wspierania podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Ulgi podatkowe dla darczyńców indywidualnych i dla osób prawnych.
 3. Prawne aspekty pozyskiwania przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Umowy o dofinansowanie, umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa, umowa o współpracę.
 5. Działalność odpłatna a działalność gospodarcza – warunki prawne, ograniczenia.
 6. Crowdfunding – regulaminy, ograniczenia, prawa i obowiązki
 7. Spadki i zapisy dla podmiotów ekonomii społecznej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje.
 8. Ochrona praw osób trzecich w fundraisingu.
 9. Fundraising w dokumentach podmiotu.

Szczegółowy program szkolenia

 Jaki jest cel szkolenia?

Poznanie przez uczestników podstaw prawnych stosowania różnych narzędzi pozyskiwania środków finansowych oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce działania podmiotu.

Co zyskasz, uczestnicząc w szkoleniu:

 • nauczysz się identyfikować przepisy i zasady regulujące formy finansowania podmiotu,
 • poznasz zasady działalności odpłatnej i gospodarczej podmiotu,
 • zapoznasz się z ograniczeniami formalnymi w stosowaniu poszczególnych narzędzi finansowania,
 • dostrzeżesz różnice w zakresie i możliwości stosowania umów używanych w fundraisingu,
 • poznasz specyfikę i ograniczeń finansowania społecznościowego,
 • nauczysz się weryfikować prawidłowości dokumentacji wewnętrznej podmioty w odniesieniu do problematyki pozyskiwania środków na działalność.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma publikację Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć


Prowadzący szkolenie

Grzegorz Wiaderek – prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach różnych programów grantowych. Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe.


Jak zgłosić się na szkolenie?

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub do dn. 16 listopada 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Karolina Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281 | 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną