Podstawy rachunkowości w podmiotach ekonomii społecznej – przyjdź na bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy na dwudniowe bezpłatne szkolenie „Podstawy rachunkowości dla członków zarządu podmiotu ekonomii społecznej: o dobrej współpracy z księgowym”. Szkolenie poprowadzi Teresa Zagrodzka.

 

Termin: 7 grudnia (środa), 8 grudnia (czwartek) 2016 r., godz. 9-17

Miejsce: 11 Muz, Piramowicza 11/13, Łódź

Uczestnicy: Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.
W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

 

Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów – podstawy prawne.
 2. Podstawowe obowiązki podmiotu ekonomii społecznej w zakresie rachunkowości.
 3. Podział odpowiedzialności wewnątrz podmiotu (między zarządem a księgowym). Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
 4. Co księgowi powinni wiedzieć: jaką wiedzę członkowie powinni przekazać księgowym? Oczekiwania zarządu wobec księgowych.
 5. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze podmiotów ekonomii społecznej w zakresie rachunkowości
 6. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat
 7. Sprawozdanie finansowe: czytanie i analizowanie sprawozdań finansowych podmiotu 
 8. O współpracy zarządu z księgowymi na przykładzie sporządzania sprawozdania finansowego. Wzajemne oczekiwania zarządu i księgowych.

Szczegółowy program szkolenia

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • zyskasz świadomość obowiązków prawnych członków zarządu i obowiązków sprawozdawczych podmiotów ekonomii społecznej,
 • poznasz „język księgowych”,
 • nauczysz się praktycznego czytania sprawozdań finansowych,
 • otworzysz się na komunikację z księgowymi, w tym szczególnie w zakresie kształtu sprawozdania finansowego organizacji,
 • nauczysz się rozumieć informacje o sytuacji finansowej organizacji (w tym wynikającej ze sprawozdania finansowego), co powinno umożliwić Ci podejmowanie ważnych decyzji zarządczych w odpowiednim czasie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę „Mit przedsiębiorczości”. 

Jaki jest cel szkolenia?

 • uporządkowanie wiedzy m.in. w zakresie odpowiedzialności członków zarządu podmiotu za sprawy związane z rachunkowością,
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości
 • zachęcenie członków zarządu do współpracy z księgowymi ze świadomością wzajemnych oczekiwań m.in. przy tworzeniu sprawozdania finansowego swojego podmiotu.

Szkolenie poprowadzi:

Teresa Zagrodzka – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, od 1991 r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce, współpracowała m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu Letnia Szkoła Ekonomii, Fundacją dla Polski, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współautorka serwisu poradnika w obszarze finansów w portalu pozarządowym www.ngo.pl, autorka publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR i artykułów nt. zarządzania finansami organizacji pozarządowych (gazeta.ngo.pl), mających na celu pomoc w zrozumieniu problemów księgowych i finansowych przez osoby bez wykształcenia ekonomicznego zajmujące się tą dziedziną w organizacjach; z doświadczeniem pracy w zakresie księgowości w firmie audytorsko-księgowej; obecnie konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych – prowadzi m.in. zajęcia na studiach podyplomowych ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; audytor wewnętrzny (normy ISO 9001-2008), doradca Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno -Ekonomicznych.

 

Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Organizatora do 5 grudnia 2016 r. do godz. 8.00 (termin został wydłużony). Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby INSPRO na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres e-mail karolina.fijolek@instytut.lodz.pl lub faxem na numer: 42 630 17 49.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Karoliną Fijołek: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512-034-281; 42 630 17 49

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną