Podsumowanie działań kwiecień-maj 2016 r.

Zespół Centrum KLUCZ w ciągu kwietnia i maja br. przeprowadził szereg działań animacyjno-doradczych oraz szkoleniowych. Z tego wniosek, że zdecydowanie poczuliśmy wiosnę :). Mamy nadzieję, że przełoży się to na powstanie na tym terenie wielu podmiotów ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstw społecznych. Podczas spotkań z grupami inicjatywnymi oraz środowiskami lokalnymi zarażaliśmy zapałem i determinacją do zrobienia czegoś naprawdę fajnego i potrzebnego pod względem społecznym na skalę lokalną i regionalną. Naszym zapałem można było zarazić się podczas prowadzonych aktywnie i z dużą dawką mobilizacji szkoleń „ABC Ekonomii Społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”. Dzięki temu jeszcze bardziej poznaliśmy Was oraz Wasze potrzeby, co pomoże Nam w dalszej pracy na tym obszarze. Wnioski ze szkoleń dają Nam wiele do myślenia, ale bardzo zawężają potrzeby każdego z regionów/każdej ze społeczności lokalnej.

W dużej mierze dosyć poważnymi problemami społecznymi pozostają w dalszym ciągu: sytuacja osób wykluczonych społecznie, a więc osób niepełnosprawnych, osób starszych i bezdomnych. Podstawowym wnioskiem dla naszej dalszej pracyanimacyjno-doradczej jest wypracowanie takich rozwiązań, żeby choć trochę zniwelować zdefiniowane problemy społeczne. Mamy nadzieję, że dzięki wiedzy, którą uzyskaliśmy podczas wspólnej pracy będziemy w stanie pomóc w rozwiązaniu tych problemów angażując w to m. in. środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 na stworzenie podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych, których jako OWES jesteśmy operatorem. Na szkoleniach również staraliśmy się zainspirować Was i pokazaliśmy Wam drogę do usamodzielnienia się od zewnętrznych źródeł finansowania działań statutowych pożytku publicznego. Dostaliście od Nas prawdziwą lekcję ekonomizacji organizacji pozarządowej… i to przez duże „E”, co mamy nadzieję da Wam stabilizację i niezależność teraz i w przyszłości.

Obecnie rozpoczynamy i startujemy z doradztwem ogólnym i specjalistycznym, abyście mogli korzystając z niego stawać się silnymi podmiotami, które wykazują większą jakość świadczonych usług społecznych. Mamy nadzieję, że dzięki temu stworzycie warunki do utrzymania stabilnej pozycji w środowisku lokalnym z wysokiej jakości świadczonymi usługami.

Naszym następnym krokiem będzie zaangażowanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych do skorzystania z możliwości wprowadzenia „klauzul społecznych” przy stosowaniu zasad prawa zamówień publicznych. Dzięki temu podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne będą mogły być traktowane priorytetowo podczas zlecania różnych usług przez samorządy. Naszym zadaniem w tym zakresie będzie przekonanie ich, że ta długofalowa inwestycja będzie bardzo opłacalna pod względem rozwoju lokalnego poprzez m. in. zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego.

Dziękujemy za wspólny czas podczas szkoleń, zapraszamy do kolejnego etapu wsparcia – doradztwa!

 

 

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną