Podsumowanie konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej

W maju i czerwcu trwały intensywne działania związane z konsultacjami projektu ustawy o ekonomii społecznej. Aktywnie się w ten proces włączaliśmy.

Wypracowaliśmy szereg uwag, które przesłaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapoznaj się z uwagami Centrum KLUCZ (wersja pdf)

Zapoznaj się z uwagami Centrum KLUCZ (wersja doc)

Nasze uwagi dołączyliśmy również do zbiorczego zestawienia, która przygotowała po spotkaniu konsultacyjnym Fundacja Trzeci.org w ramach projektu #prosteNGO.

Zapoznaj się z uwagami organizacji pozarządowych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną