Pokaż się w Informatorze PES 2022

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, jak co roku przygotowuje kolejną aktualizację Informatora Podmiotów Ekonomii Społecznej z Województwa Łódzkiego na rok 2022.

Informator ma za zadanie wyróżnić produkty i usługi sektora ekonomii społecznej spośród oferty przedsiębiorstw komercyjnych, dystrybuowany będzie wśród jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych osób zainteresowanych ofertą organizacji pozarządowych.

Zamieszczenie informacji w Informatorze jest bezpłatne i odbywać się będzie po uprzednim wypełnieniu formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 14.09.2022. na adres mailowy m.nowak@rcpslodz.pl. Więcej informacji udziela Małgorzata Nowak, Regionalne Centrum Polityki Społecznej: tel. 42 203 48 27.


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza? Odezwij się do naszych doradców:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną