Polski Bon Turystyczny – zgłoś swoją organizację

Letnie miesiące to nie tylko czas wakacji, ale także wejścia w życie (od 1 sierpnia) Polskiego Bonu Turystycznego, który te wakacje może uczynić bardziej atrakcyjnym czasem, mimo trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Sprawdź, co zrobić, by Twoja organizacja mogła przyjmować opłaty za usługi w postaci bonu. 

Bon turystyczny: co to takiego?

Bon turystyczny to narzędzie, którego zadaniem jest finansowe wsparcie polskich rodzin, których zdolności dochodowe zostały mocno ograniczone z powodu pandemii koronawirusa. Jednocześnie jest to tez próba pomocy, dotowania branży turystycznej, która jest jedną z najbardziej dotkniętych pandemią Covid – 19 gałęzi gospodarki.

Polski Bon Turystyczny będzie mieć formę elektronicznego bonu o terminie ważności do końca marca 2022 r. Trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna.

Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r.

Co zrobić by znaleźć się na liście podmiotów, w można zrealizować bon?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Rejestracja podmiotów już trwa.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Bonu Turystycznego. Pierwsza lista pojawi się 1 sierpnia i będzie aktualizowana.

Jakie dane przedsiębiorcy muszą podać przy rejestracji?

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

  • imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  • adres siedziby i adres wykonywania działalności (w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż siedziby);
  • numer NIP;
  • informację o wpisie do: właściwej ewidencji (marszałka województwa/wójta/burmistrza/prezydenta miasta), o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja w systemie wiąże się ze zobowiązaniem do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Należy pamiętać, że udział w innych akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji.

Do kiedy należy się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Udział w programie będzie można zgłosić w każdym czasie, do końca trwania programu, czyli do 31 marca 2022 r.

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

Co jest potrzebne, aby móc zgłosić obiekt do katalogu?

Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

Kto będzie mógł przyjmować płatności bonem?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską  należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Warto wiedzieć, że impreza turystyczna to według ustawy połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki.

Jeśli np. podmiot prowadzący park rozrywki, gospodarstwo agroturystyczne będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

Co z noclegami w kwaterach prywatnych?

Jeśli osoba świadcząca usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

W jaki sposób będzie się odbywało wykorzystanie bonu?

Bony będą przekazywane, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie następować z wykorzystaniem systemu PUE ZUS. Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, w którym wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu. W takiej sytuacji płatność pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.

Będzie również istniała możliwość realizacji bonu przez obiekty noclegowe i inne z branży turystycznej nieposiadające terminali płatniczych, kas fiskalnych.


Przeczytaj więcej:

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym

strona Bonu Turystycznego

Polski Bon Turystyczny w działalności NGO


Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29.07.2020 organizuje dyżur telefoniczny podczas którego rozwieje wszelkie wątpliwości związane z bonem turystycznym. Dyżur odbędzie się w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem telefonu: 42 638 29 41


Potrzebujesz wsparcia w zapisaniu się na listę przedsiębiorstw? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci doradzą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną