Poprzyj z nami ideę Europejskiego Roku Ekonomii Społecznej!

Do końca lutego 2016 r. można poprzeć ideę ogłoszenia przez UE roku 2017 r. Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej.

Unia Europejska ze sporym wyprzedzeniem planuje priorytety na następne lata, a tym samym na co zostanie przeznaczona duża część finansów publicznych. Obecnie (2015 r.) trwa Europejski Rok Rozwoju, a tymczasem w Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoszech i Portugalii kilka organizacji wspólnie prowadzi kampanię na rzecz uznania roku 2017 Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje te o swoich działaniach poinformowały Unię Europejską, a do końca lutego 2016 roku zbierają podpisy poparcia od indywidualnych osób i organizacji, które potwierdzą szerokie społeczne poparcie dla tej inicjatywy.

Dołóżmy swoje podpisy z Polski!
Apel można podpisać tutaj

Trudna sytuacja ekonomiczna w Europie sprzyja skupianiu się na kwestii kryzysu i pomijaniu spraw ogólnoświatowych, które mają w nim swój udział. Tymczasem, zdaniem inicjatorów kampanii Ekonomia dla ludzi, strategią wyjścia z kryzysu ekonomicznego, zarówno w Europie, jak i w państwach Południa, powinna być Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa (ESS).

Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa jest alternatywą dla ekonomii klasycznej. Wartości, które za nią stoją to: prawa człowieka, demokracja, solidarność, integracja społeczna, zrównoważony rozwój, równość, współpraca, bezstronność i sprawiedliwość.

Ekonomia Społeczna to przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku, których modelowym przykładem są spółdzielnie (np. spożywcze), a także organizacje oparte o ideę sprawiedliwego handlu (z ang. fair trade). Na Ekonomię Społeczną składa się również etyczna bankowość i koncepcja mikrofinansowania, które wspiera działania i powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Jeżeli chcesz, aby Ekonomia społeczna i Solidarnościowa była włączana w główne nurty europejskiej polityki społecznej i ekonomicznej oraz popierasz ideę ustanowienia roku 2017 Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej podpisz petycję. Przypominamy: Unia Europejska wie o naszej akcji, obecnie potrzebujemy zebrać jak najwięcej podpisów i pokazać, jak wiele ludzi oczekuje zmian w obecnym systemie ekonomicznym.

Źródło: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną