Poszukiwany: doradca biznesowy [OFERTA PRACY] – rekrutacja wydłużona

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Doradca biznesowy jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego Zespołu! 🙂


UWAGA: Wydłużamy rekrutację do 31 stycznia 2021  r.


Czym zajmuje się doradca biznesowy?

Doradzaniem 🙂 Doradca biznesowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pracuje ze swoim klientem procesowo. Jak to dokładnie wygląda?

Doradca:

 1. diagnozuje potrzeby klienta,
 2. planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 3. pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 1. osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 2. istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

Jaki zakres obejmuje doradztwo biznesowe?

Organizacjom doradzamy w zakresie:

 1. zarządzania organizacją (m.in. wsparcie procesu podejmowania decyzji, tworzenie planu rozwoju; wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji),
 2. osobowym (m.in. zarządzanie pracownikami, rozwiązywanie konfliktów),
 3. finansowym (m.in. układanie budżetu; prowadzenie sprzedaży; zwrotne instrumenty finansowe; przygotowanie montażu finansowego; źródła finansowania działalności; opracowywanie struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców; opracowywanie planu naprawczego; planowanie finansowe),
 4. marketingowym (m.in. wykorzystywanie nowych technologii; planowanie marketingowe; opracowywanie strategii marketingowej; budowanie oferty; obsługa klienta; poszukiwanie partnerów),
 5. w realizacji celów biznesowych klientów.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 1. Wykształcenie wyższe (z zakresu zarządzania lub ekonomii);
 2. Znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i specyfiki przedsiębiorczości społecznej;
 3. Wiedza z zakresu ekonomii i mechanizmów rynkowych;
 4. Umiejętność analitycznego myślenia;
 5. Umiejętność negocjacji;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Wysoka motywacja do pracy;
 8. Czynne prawo jazdy kat. B.
 9. Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu biznesu i/lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (co najmniej 12 miesięcy).

Co oferujemy?

 1. Umowa o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).
 2. Elastyczne godziny pracy.
 3. Dobrą atmosferę pracy.
 4. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 5. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 6. Niezbędne narzędzia pracy.
 7. Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę biznesowego).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną