Poszukiwany: doradca kluczowy [OFERTA PRACY] – rekrutacja wydłużona

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Doradca kluczowy jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego Zespołu! 🙂


UWAGA: Wydłużamy rekrutację do 31 stycznia 2021 r.


Czym zajmuje się doradca kluczowy?

Doradzaniem 🙂 Doradca kluczowy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) pracuje ze swoim klientem procesowo. Jak to dokładnie wygląda?

Doradca:

 1. diagnozuje potrzeby klienta,
 2. planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 3. pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 1. osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 2. istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Wsparcie doradcze dla osób fizycznych/ grup nieformalnych/ podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegające w szczególności na:

 1. Udzielaniu szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
 2. Odbywaniu spotkań doradczych, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 3. Sporządzaniu kart doradczych oraz kart czasu pracy.
 4. Prowadzeniu raportów z realizacji zadań.
 5. Realizowaniu projektu zgodnie z założeniami programu.
 6. Przechowywaniu dokumentów we właściwym porządku.
 7. Bieżącym informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
 8. Współpracy i wymianie informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
 9. Współpracy i zgodnym współdziałaniu z innymi pracownikami.
 10. Podejmowaniu wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

WYMAGANIA

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu zarządzania lub ekonomii).
 2. Wiedza z zakresu ekonomii społecznej.
 3. Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania projektami i przedsięwzięciami społecznymi, zakładania PES i PS, ekonomizacji, prowadzenia działalności statutowej PES, tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ)
 4. Znajomość podstawowych przepisów w/w zakresie.
 5. Umiejętność organizacji pracy.
 6. Umiejętność negocjacji.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Wysoka motywacja do pracy.
 9. Czynne prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności klauzul społecznych.
 2. Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.
 3. Umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych.
 4. Nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji.
 5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.

Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę kluczowego) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: aplikacja na doradcę kluczowego).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną