Poszukiwany: doradca marketingowy [OFERTA PRACY]

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Doradca marketingowy jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego zespołu!

Czym zajmuje się doradca marketingowy?

Doradca marketingowy pomaga klientom w lepszym komunikowaniu się ze otoczeniem, a za tym idzie, powiększaniem zysków.

Doradca:

 1. diagnozuje potrzeby klienta,
 2. planuje z klientem działania i ich oczekiwane efekty,
 3. pilnuje, żeby plan działania został wdrożony – głównie poprzez prowadzenie spotkań doradczych z klientem, a także wykorzystując dostarczane przez OWES narzędzia (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.).

W czasie swojej pracy doradca współpracuje z innymi doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu jak najlepszej realizacji planu działania.

Kto jest klientem?

 1. osoba indywidualna lub grupa osób, które zainteresowane są realizacją działań społecznych w formie organizacji pozarządowej (fundacji/ stowarzyszenia/ spółdzielni socjalnej/ spółki z o.o. not for profit),
 2. istniejąca już organizacja pozarządowa (fundacja/stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. not for profit), która chce się rozwijać i zwiększać swój wpływ na otoczenie.

Jaki zakres obejmuje doradztwo marketingowe? Wsparcie w:

 1. Tworzeniu/modyfikacji strategii marketingowej organizacji;
 2. Przygotowaniu oferty sprzedażowej;
 3. Kształtowaniu polityki cen i optymalizacji kosztów;
 4. Obsłudze klienta;
 5. Analizie konkurencji;
 6. Przygotowaniu materiałów promocyjnych;
 7. Komunikacji w mediach społecznościowych;
 8. Doborze kanałów promocji;
 9. E-mail marketing;
 10. Public relations.

Jakie są nasze wymagania wobec kandydata?

 1. Wykształcenie wyższe (z zakresu marketingu) lub posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w tym zakresie;
 2. Umiejętność przekazywania wiedzy;
 3. Znajomość narzędzi marketingowych, w tym Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics;
 4. Doświadczenia w ramach social media marketingu;
 5. Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne,
 6. Dobra znajomość specyfiki procesów sprzedaży i marketingu;
 7. Inicjatywa, kreatywność, niestandardowe i twórcze pomysły,
 8. Umiejętność pracy w zespole;
 9. Wysoka motywacja do pracy;
 10. Czynne prawo jazdy kat. B;

Co oferujemy?

 1. Umowa o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).
 2. Elastyczne godziny pracy.
 3. Dobrą atmosferę pracy.
 4. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 5. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 6. Niezbędne narzędzia pracy.
 7. Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 19 kwietnia 2020 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę marketingowego).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną