Poszukiwany: specjalista ds. administracyjno-finansowych [OFERTA PRACY] – rekrutacja wydłużona

Instytut Spraw Obywatelskich jest jedną z większych organizacji pozarządowych w Łodzi. Prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. To miejsce, w którym osoby, które chcą łączyć działalność społeczną z zarobkową znajdą pomoc w realizacji swojego planu. Specjalista ds. administracyjno-finansowych jest jedną z osób, która im w tym pomaga. Dołącz do naszego Zespołu! 🙂


UWAGA: Wydłużamy rekrutację do 31 stycznia 2021 roku. 


Czym zajmuje się specjalista ds. administracyjno-finansowych?

Poszukujemy osoby, która zaopiekuje się przede wszystkim projektami, które realizujemy w ramach środków unijnych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Opisywanie dokumentów finansowych.
 2. Dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie projektu.
 3. Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych.
 4. Przygotowywanie i nadzór nad realizowanymi zamówieniami.
 5. Bieżący monitoring wydatkowania środków.
 6. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na potrzeby projektu.
 7. Opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych.
 8. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Sporządzanie raportów i zestawień dotyczących stanu zatrudnienia (w tym umów cywilnoprawnych) w organizacji.
 10. Śledzenie zmian w przepisach i ich interpretacja na potrzeby organizacji.
 11. Bieżący nadzór i kontrola przepływów finansowych w projekcie.
 12. Dokonywanie kontroli rzetelności przygotowanych dokumentów.
 13. Przygotowywanie dokumentów projektowych.
 14. Kontakt z partnerami oraz instytucją finansującą w sprawach administracyjno-finansowych.

WYMAGANIA

 1. Doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-kadrową, w tym doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.
 2. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 3. Znajomość przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych oraz pochodzących z innych źródeł publicznych, na realizację projektów.
 4. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 5. Doskonała organizacja pracy.
 6. Sumienność, dokładność, samodzielność.
 7. Znajomość specyfiki funkcjonowania trzeciego sektora będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca w Łodzi.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na specjalistę ds. administracyjno-finansowych) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: aplikacja na specjalistę ds. administracyjno-finansowych).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oferty bez powyższej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną