Poszukujemy doradcy finansowo-rachunkowego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje doradców specjalistycznych w zakresie finansowo-rachunkowym.

Doradca finansowo-rachunkowy – świadczenie doradztwa na terenie woj. łódzkiego

Poszukujemy doradcy finansowo-rachunkowego, który będzie świadczył usługi doradcze na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów:  łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, rawskiego. Doradztwo będzie świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze łącznie do 200h (w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu).

Doradztwo będzie świadczone na rzecz:

  • podmiotów ekonomii społecznej (PES) (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa);
  • organizacji pozarządowych (NGO) planujących ekonomizację, pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS);
  • osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć PES – w tym podmioty administracji publicznej (PAP), np. jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz kościelne osoby prawne;
  • otoczenia PES, w tym biznesu, instytucji oświaty;
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w pierwszej kolejności wymagających aktywizacji społecznej, w tym os. bezrobotnych znajdujących się w III profilu, tj. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy PUP);
  • bezrobotnych z I i II profilu (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez PUP);
  • osób zatrudnionych, które zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych mogą (nie więcej niż 50% założycieli) zakładać spółdzielnie socjalne, ale bez dotacji z OWES.

Termin składania ofert upływa 28.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności


Doradca finansowo-rachunkowy – świadczenie doradztwa na terenie m. Łodzi

Poszukujemy doradcy finansowo-rachunkowego, który będzie świadczył usługi doradcze na terenie miasta Łodzi. Doradztwo będzie świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze łącznie do 300h (w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu).

Doradztwo będzie świadczone na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) prowadzących działalność ekonomiczną.

Termin składania ofert upływa 28.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności

 

Więcej informacji udziela: Marzena Ambroziak, e-mail  marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl | 519 300 641; 42 630 17 49

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną