Poszukujemy doradcy [oferta pracy]

Instytut Spraw Obywatelskich w związku z prowadzonym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje osoby do pracy na stanowisku: DORADCA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Wsparcie doradcze dla osób fizycznych/ grup nieformalnych/ podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegające w szczególności na:

 • Udzielaniu szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w  sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
 • Odbywaniu spotkań doradczych, które będą miały formę bezpośrednich spotkań, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 • Sporządzaniu kart doradczych oraz kart czasu pracy.
 • Prowadzeniu raportów z realizacji zadań.
 • Realizowaniu projektu zgodnie z założeniami programu.
 • Przechowywaniu dokumentów we właściwym porządku.
 • Bieżącym informowaniu przełożonych o stanie prowadzonych prac.
 • Współpracy i wymianie informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
 • Współpracy i zgodnym współdziałaniu z innymi pracownikami.
 • Podejmowaniu wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację w/w wymienionych zadań.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu zarządzania lub ekonomii).
 • Wiedza z zakresu ekonomii społecznej.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania projektami i  przedsięwzięciami społecznymi, zakładania PES i PS, ekonomizacji, prowadzenia działalności statutowej PES, tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).
 • Znajomość podstawowych przepisów w/w zakresie.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka motywacja do pracy.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Oferta dotyczy stanowiska łączącego pracę w biurze w Łodzi z pracą w terenie, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 28 lutego 2022 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie  będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną