Poszukujemy organizatora wizyty studyjnej

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zorganizowanie dwudniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej (PES), której celem jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa łódzkiego.

Zakres zamówienia:

1. Wizyta w minimum 5 PES prowadzących czynną działalność gospodarczą, o różnym profilu działalności.
2. Zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk w funkcjonowaniu wizytowanych PES.
3. Zapewnienie materiałów dla uczestników wizyty studyjnej.
4. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej 3–gwiazdkowego.
5. Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej (obiady, kolacja)
6. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.
7. Zorganizowanie i zapewnienie transportu osobom biorącym udział w wizycie studyjnej, wraz z bagażem, z Łodzi do miejsc realizacji wizyty studyjnej i z powrotem.
8. Zapewnienie opiekuna grupy, który będzie odpowiedzialny za wszystkie kwestie organizacyjne w miejscach wizyty studyjnej i zakwaterowania, i który będzie przebywał wraz z grupą podczas wizytowania miejsc wskazanych w Programie wizyty studyjnej.

Wizytę studyjną należy zorganizować w terminie 3-4.11.2016r. Dokładny harmonogram należy określić w Programie wizyty studyjnej.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w bazie konkurencyjności.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego), pod adresem: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź do 6.10.2016 r. do godz.16.00; w przypadku przesłania Oferty mailem,należy przesłać skan podpisanej Oferty wraz z załącznikami.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Marzeną Ambroziak: marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 641; 42 630 17 49

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną