Poszukujemy wolontariusza!

Jesteś otwarty, sumienny i lubisz działać? Świetnie, mamy coś dla Ciebie 🙂

Zwiększysz swoje kompetencje w zakresie:

 • przedsiębiorczości społecznej
 • fundrasingu
 • specyfiki pracy w organizacji pozarządowej

Zakres obowiązków:

 • wsparcie zespołu promocji Centrum KLUCZ
 • wsparcie przy informowaniu o przedsiębiorczości społecznej,
 • aktualizacja bazy podmiotów ekonomii społecznej
 • pozyskiwanie partnerów dla przedsięwzięcia (np. darczyńcy biznesowi, wolontariat pracowniczy, przygotowywanie ofert współpracy) – współpraca w tym zakresie z zespołem ds. pozyskiwania funduszy;
 • wsparcie przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie przy planowaniu strategicznym dalszych kierunków działań inicjatywy; pozyskiwanie sympatyków inicjatywy.

Oferujemy:

 • umowę wolontariacką
 • referencje
 • możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich
 • elastyczne godziny, a nieraz i miejsca
 • współpracę z gronem radosnych, choć spracowanych zapaleńców

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV do dnia 30 listopada 2015 r. na adres e-mailowy: patrycja.kolomanska@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Wolontariat w INSPRO bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Wolontariat w INSPRO).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Patrycją Kołomańską mailowo: patrycja.kolomanska@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną