Potrzeby organizacji społeczeństwa obywatelskiego [ankieta]

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza do wypełnienia ankiety, która służy rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych na terenie województwa łódzkiego.

Wyniki ankiety pomogą zaplanować działania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, które obejmują tzw. capacity building, czyli budowanie zdolności organizacyjnych NGO/PES do efektywnego wykorzystywania posiadanych i dostępnych zewnętrznie zasobów ludzkich, materiałowych, finansowych w celu realizacji zadań, do których zostały powołane.

Planowane w ramach tzw. capacity building wsparcie zostanie zaprogramowane w oparciu o w/w ankietę. Nabór realizatorów projektów, którzy będą realizować działania wspierające na rzecz NGO/PES planowany jest na listopad 2023 r.

Termin wypełnienia ankiety: 31.07.2023 r.

Wypełnij ankietę

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną