Powiat opoczyński na rzecz reintegracji społecznej

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrum Usług Społecznych. Obecni na nim przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie potwierdzili, że chcą, by usługi realizowane dotąd w ramach projektu były kontynuowane. Przy wsparciu Centrum KLUCZ pracują także nad utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Zakładu Aktywności Zawodowej.

Opoczyńskie Centrum Usług Społecznych było jednym z pierwszych, jakie powstało w województwie łódzkim. Stworzyło je partnerstwo składające się z samorządów (lidera – gminy Opoczno, Drzewica oraz PCPR Opoczno) oraz 2 organizacji pozarządowych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy;
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem;
  • klub seniora, miejsce spotkań osób starszych, którego uczestnicy mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki, w ramach klubu seniora zapewnione mieli codziennie ciepłe posiłki;
  • usługi w mieszkaniu treningowym, którego celem jest przygotować osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia;
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych w celu wsparcia ich w opiece nad osobami niesamodzielnymi;
  • placówka wsparcia dziennego przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego, w ramach której były zorganizowane zajęcia komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem;
  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Podczas spotkania podsumowano działalność Centrum i rozpoczęto planowanie kontynuacji działań przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Obecni  na spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawili aktualne możliwości finansowania działań. Projekt CUS pokazał także, że skala potrzeb jest znacznie większa, stąd  rozpoczęły się prace nad utworzeniem podmiotów reintegracyjnych przy wsparciu Centrum KLUCZ.


Interesuje Cię utworzenie podmiotu reintegracyjnego w Twoim mieście/ powiecie/ gminie? Skontaktuj się z nami:

Justyna Matusiak

Podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego zapraszamy do kontaktu z animatorem:

Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną