Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie: „Podpisy, które otwierają drzwi”

18 lutego w siedzibie Starostwa Powiatu Opoczyńskiego odbyło się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Jako Centrum KLUCZ aktywnie w nim uczestniczyliśmy. 

Głównym punktem wydarzenia było podpisanie umowy dotyczącej utworzenia Centrum Usług Środowiskowych, na które przystępujące organizacje otrzymały ponad 10 mln zł dofinansowania. Uroczystość odbyła się w obecności władz powiatu opoczyńskiego w osobach Starosty Powiatu Marcina Baranowskiego, Wicestarosty Powiatu Marii Barbary Chomicz, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Róga oraz gościa specjalnego – Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

Sygnatariuszami dokumentu zostały: Fundacja „Dar dla Potrzebujących” – jako partner wiodący realizacji projektu, Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Gmina Paradyż, Gmina Żarnów, fundacja „Uśmiech Dziecka to nasz cel”, Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” a także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Medyczna Dom-Med w Opocznie.

Forum miało przede wszystkim charakter integracyjny. Pozwoliło ukazać współpracę między organizacjami a samorządem. Było bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, informacji, ożywionych dyskusji.  Miało na celu przybliżyć działalność organizacji non-profit działających na terenie powiatu opoczyńskiego.

W trakcie wydarzenia można było wysnuć jeden bardzo ważny wniosek:

Bogactwo i wartość organizacji pozarządowych kryje się w ludziach, ich zaangażowaniu, inicjatywie, pracy na rzecz innych, na rzecz dobra wspólnego.

Było to szczególnie widoczne w prezentacjach Fundacji „Dar Dla Potrzebujących”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Drzewicy, Szkolnego Koła Wolontariatu (Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica), które zaprezentowały przekrój swojej działalności, sukcesów, interesujących inicjatyw.

Podczas Forum na przygotowanych stoiskach prezentowały się: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków „Koło” w Drzewicy, DPS Niemojowice, DPS Drzewica, Warsztat Terapii Zajęciowej Żarnów (WTZ Żarnów), Warsztat Terapii Zajęciowej Opoczno (WTZ Opoczno), Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Niemojowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie (CEiR), Warsztat Terapii Zajęciowej Drzewica (WTZ Drzewica), Fundacja „Dar Dla Potrzebujących” , Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Miedznej Drewnianej, Klub Seniora „NIEZAPOMINAJKA” w Opocznie, Hufiec ZHP Opoczno, Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie.

Wśród prelegentów znaleźliśmy się także i my opowiadając o OWES Centrum KLUCZ, prezentując naszą ofertę: możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych, formy pomocy w utworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej, sposoby pozyskania środków finansowych itp.

W Opocznie spotkały się organizacje, dla których ważna jest pomoc i wsparcie dla społeczności lokalnej.

Ta pomoc będzie jeszcze łatwiejsza dzięki powołaniu do życia Centrum Usług Środowiskowych. Przytaczając słowa Wojewody Łódzkiego: są podpisy urzędnicze zamykające i otwierające drzwi. Cieszy nas, że w gronie twórców CUŚ znalazły się opoczyńskie organizacje, które aktywnie wspieramy.

Opoczyńskie Starostwo Powiatowe zapowiedziało organizację kolejnych edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie

 

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Opocznie

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną