Powołano Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Rząd powołał Pełnomocnika ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Zostanie nim sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie wiemy jeszcze, kto zostanie powołany na to stanowisko – czy będzie to zupełnie nowa osoba, czy też osoba piastująca już funkcję sekretarza lub podsekretarza stanu. 

Czym będzie zajmował się Pełnomocnik Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej? 

Do zadań Pełnomocnika należy:

  1. projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych;
  2. tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej i solidarnej;
  3. podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w realizacji zadań publicznych, w tym
  4. usług społecznych oraz stosowanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych;
  5. opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej i solidarnej;
  6. upowszechnianie, promocja i edukacja w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika ma zapewnić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapoznaj się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Aktualizacja 08.01.2020 r. 

Pełnomocnikiem Rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej została 7 stycznia Iwona Michałek. Dotychczas pełniła funkcję wiceministra edukacji.

Ukończyła biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia podyplomowe z ochrony środowiska i zarządzania.

Pracowała jako nauczyciel biologii i przyrody w szkołach wiejskich i miejskich. Przez 10 lat związana z Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty, w którym pełniła m.in. funkcję wizytatora, wicekuratora oraz sprawowała obowiązki kuratora oświaty. Kierowała również Pracownią Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Przez 5 lat pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia. W latach 2010-2012 kierowała projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Była edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną