Powtórna ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

Zawiadamiamy, że dokonaliśmy już powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, które zawierały braki. Pełne zestawienie prezentujemy poniżej. Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu od powtórnej oceny formalnej odwołanie nie przysługuje.

Numer identyfikacyjny formularzaOcena formalna
2/III/2022pozytywna
8/III/2022negatywna
10/III/2022negatywna

Zobacz zestawienie powtórnej oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych.

Zobacz pełne zestawienie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych.

Projekt pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną