Pożegnanie z Art. 15h specustawy covidowej

1 czerwca 2023 r. przestanie obowiązywać przepis na podstawie którego dokumenty potwierdzające niepełnosprawność zachowywały ważność mimo upływu okresu na jaki zostały wydane. Rzecz tyczy się art. 15h tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

Jak czytamy w przepisie – orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których data ważności upłynęła w ciągu 90 dni przed dniem wejścia w życie specustawy, czyli przed 8 marca 2020 r. lub po tym dniu , zachowują ważność do 60 dnia przypadającego po dniu, w którym zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Oznacza to, że wszyscy, którzy korzystali z orzeczeń, których ważność została z mocy prawa przedłużona będą musiały złożyć wnioski o nowy dokument. Tyczy się to także kwestii ważności kart parkingowych pozwalających osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom korzystać z uprzywilejowanych miejsc postoju tzw. kopert. Przepis ten uwzględnia też wydłużenie decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej uzależnionych od niepełnosprawności. Niezbędnym będzie także i w tym przypadku dokonanie nowych rozstrzygnięć.

Zobacz pełną treść uchylanego od 1 czerwca 2023 przepisu art. 15h specustawy covidowej.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną