Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczkę misyjną w ramach pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka może być przeznaczona na pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Kto może się ubiegać?

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł się ubiegać o pożyczkę powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Na co możesz przeznaczyć środki finansowe? 

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Główne przeznaczenie pożyczki to pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla PES, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką) oraz pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby z Ukrainy.

Parametry pożyczki

 • maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
 • oprocentowanie – 0 proc.,
 • pożyczkobiorcy – PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy,
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • prowizja – brak opłat i prowizji,
 • możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki.

Gdzie składać wnioski?

Środkami pożyczkowymi dysponuje Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o pożyczkę? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność organizacje pozarządowe z Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców):   

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

organizacje pozarządowe z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną