Pożyczka płynnościowa i misyjna

Stowarzyszenie Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowaną pożyczkę na finansowe wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów spełniających określone warunki, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej. Do dyspozycji są dwa rodzaje pożyczek: płynnościowa i misyjna.

Pożyczka płynnościowa

 • Maksymalna wartość pożyczki: nie więcej niż 50.000,00 zł (do wysokości 40% wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej).
 • Oprocentowanie stałe – 0,5 stopy redyskonta weksli NBP – (3,275% od 08.07.2022).
 • Okres spłaty: do 36 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 6 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie
 • Brak wkładu własnego
 • Finansowana wartość brutto poniesionych wydatków

Pożyczka misyjna

szczególny rodzaj pożyczki płynnościowej – finansowanie działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy

 • Maksymalna wartość pożyczki: 100.000,00 zł,
 • Oprocentowanie: 0%
 • Okres spłaty: do 60 miesięcy (forma spłaty miesięczna, z możliwością spłaty w uzasadnionych przypadkach w formie rat kwartalnych).
 • Karencja: do 12 miesięcy.
 • Stałe oprocentowanie
 • Brak wkładu własnego
 • Finansowana wartość brutto poniesionych wydatków
 • Umorzenie 25% wartości kapitału pod warunkiem rozliczenia pożyczki

Więcej informacji o pożyczkach znajdziesz na stronie OCWP

Chcesz skorzystać z pożyczki i potrzebujesz wsparcia w jej pozyskaniu? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną