Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

29 grudnia 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA oraz z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego na udzielanie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. W ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przeznaczono na zwrotne instrumenty finansowe dla PES 160 mln złotych. Umowa podpisana w ostatnich dniach 2016 r. dotyczy pierwszej transzy środków, czyli 35 mln zł.

 

Planuje się, że z pożyczek i poręczeń skorzysta ponad 2 tys. podmiotów. To wsparcie finansowe docelowo ma przyczynić się do stworzenia 1,2 tys. miejsc pracy. Dzięki tym środkom spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje będą mogły rozwijać swoją działalność i utrzymać bieżąca płynność finansową.

 

Pożyczki dedykowane PES są alternatywą dla kredytów udzielanych na rynku komercyjnym. Udzielające ich podmioty (czyli w 2017 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego) biorą pod uwagę specyfikę działalności nastawionej zarówno na zysk społeczny, jak i ekonomiczny. Dzięki temu mogą oferować warunki umożliwiające pożyczkobiorcom terminową spłatę zobowiązań przy jednoczesnym rozwoju organizacji.

 

Tym, co zwraca uwagę w tej edycji funduszu pożyczkowego jest wymóg wskazania jakie korzyści społeczne będą płynąć z przedsięwzięcia realizowanego dzięki pożyczce. Wśród tych korzyści wymienia się:

  • stworzenie miejsca pracy (w tym szczególnie dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i ubóstwem)
  • rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników
  • angażowanie lokalnych dostawców i podwykonawców.

 

Zmieniła się też wysokość maksymalnej kwoty pożyczki, o jaką PES mogą wnioskować – obecnie będzie to aż 500 tys. zł. Dodatkowo, dostępne one będą także dla tych przedsiębiorstw, które działają krócej, niż rok.

 

Zastanawiasz się nad rozwojem swojej organizacji? Skontaktuj się z nami – wspólnie znajdziemy dla Was najlepsze rozwiązanie!

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

 

Więcej o pożyczkach dla PES przeczytasz na stronach:

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (operator środków dla województwa łódzkiego)

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną