Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej – ruszył nabór wniosków

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku otrzymaliśmy informację, że pożyczek dla podmiotów  ekonomii społecznej z województwa łódzkiego udzielać będzie Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. Od pierwszych dni lutego 2017 roku podmioty mogą składać wnioski i ubiegać się o pożyczkę.

TISE udzieli w 12 województwach 446 pożyczek, które mają przyczynić się docelowo do stworzenia 270 nowych miejsc pracy. Dla kredytodawcy ważne jest również to, by przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki generowały korzyści społeczne.

Nowością w tej edycji funduszu pożyczkowego jest możliwość skorzystania z tego instrumentu przez podmioty działające krócej niż rok.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach? 

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średni przedsiębiorcom społecznym (zatrudniającym do 250 osób):

 • spółdzielniom socjalnym;
 • organizacjom pozarządowym;
 • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych;
 • kościelnym osobom prawnym;
 • spółkom non-profit;
 • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

 

Jak długo musi działać podmiot, by mógł otrzymać pożyczkę?

Pożyczka na start dedykowana jest społecznym start-upom, działającym krócej niż 12 miesięcy.

Pożyczka na rozwój dedykowana jest podmiotom działającym dłużej niż rok.

 

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

 • finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla PES? Ile wynosi oprocentowanie? Jak długo trwa spłata?

Pożyczka na start  nie może przekroczyć w sumie 200 tys. zł – podmiot może zaciągnąć do dwóch pożyczek (w tym jedną na utworzenie miejsca pracy), każda o maksymalnej wysokości 100 tys. zł.  Wysokość oprocentowania jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, może ono zostać zmniejszone, jeśli jednym z celów zaciągnięcia pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Spłata pożyczki trwa 5 lat, możliwa jest półroczna karencja.

 

Pożyczka na rozwój nie może przekroczyć w sumie 1 mln zł – podmiot może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, o ile w sumie nie przekroczą 1 mln zł. Jedna pożyczka to maksymalnie 500 tys. zł. W przypadku pożyczki do 100 tys. zł wysokość oprocentowania jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, może ono zostać zmniejszone o połowę, jeśli jednym z celów zaciągnięcia pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. W przypadku pożyczek powyżej 100 tys. zł ustala się oprocentowanie rynkowe (maksymalnie 8%), ale może ono ulec zmniejszeniu, jeśli celem pożyczki jest utworzenie i utrzymanie miejsca pracy, lub gdy podmiot otrzyma dotację do oprocentowania.  Spłata pożyczki trwa 7 lat, możliwa jest półroczna karencja.

 

Przeczytaj więcej o pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej (pdf) 

 

Zastanawiasz się, czy Twój podmiot potrzebuje pożyczki? Skontaktuj się z nami, wspólnie znajdziemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną