Praca: Poszukujemy doradcy ogólnego

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: DORADCA OGÓLNY.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Współpraca w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 2. Wymiana informacji z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej na temat wsparcia udzielonego klientowi.
 3. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia udzielanego PES.
 4. Rozpoznawanie potrzeb klienta i oczekiwań w zakresie wsparcia PES.
 5. Przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia PES.
 6. Przeprowadzanie oceny procesu prowadzenia PES.
 7. Przygotowanie analizy potrzeb PES.
 8. Formułowanie celów indywidualnego prowadzenia PES/PS oraz stworzenie projektu procesu wsparcia.
 9. Przygotowanie procesu doradczego uwzględniającego rozwój PES.
 10. Rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
 11. Inne zadania zlecone przez kierownika OWES.

WYMAGANIA:

 1. Niezbędne:
  a. znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawy o fundacjach;
  b. znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES;
  c. umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office oraz korzystania z Internetu;
  d. umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta w zakresie wsparcia;
  e. umiejętność przygotowania procesu indywidualnego prowadzenia klientów;
  f. umiejętność przeprowadzenia oceny procesu prowadzenia PES;
  g. umiejętność formułowania celów indywidualnego prowadzenia klientów;
  h. umiejętność tworzenia projektu procesu wsparcia;
  i. wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego wsparciem;
  j. umiejętność przygotowania procesu doradczego uwzględniającego rozwój PES;
  k. umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradztwa w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
 2. Pożądane:
  a. znajomość metod coachingowych i mentoringowych i umiejętność ich praktycznego ich zastosowania;
  b. minimum 2 letnie doświadczenie we wsparciu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych.

OFERUJEMY:

 1. Elastyczne godziny pracy.
 2. Samodzielną pracę w przyjaznej atmosferze.
 3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 4. Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań.
 5. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 6. Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

SPOSÓB APLIKOWANIA:
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 12 lutego 2017 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Kluczowy doradca OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Kluczowy doradca OWES).
Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.
W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną