Praca: Poszukujemy kierownika OWES

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zakres obowiązków:

Zatrudniona na powyższym stanowisku osoba będzie ponosić odpowiedzialność za prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami i terminowy nadzór nad działalnością Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum KLUCZ. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie samodzielnie sprawować nadzór merytoryczny i finansowy, podejmować działania związane zarówno z zarządzaniem kadrą, działalnością OWES, zarządzaniem finansami, aspektami merytorycznymi, jak i reprezentowaniem OWES na zewnątrz.

 1. Planowanie działań OWES.
 2. Zarządzanie kadrą OWES.
 3. Organizacja pracy OWES.
 4. Nadzór nad jakością usług świadczonych przez OWES.
 5. Reprezentowanie OWES na zewnątrz.
 6. Nadzór nad realizacją usług OWES.
 7. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz ekonomii społecznej.
 8. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w sferze ekonomii społecznej.
 9. Dbałość o stabilność i rozwój kadry OWES.
 10. Utrzymanie standardów działania OWES.
 11. Zapoznawanie kadry z obowiązującymi zasadami i regulaminami.
 12. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 13. Zapewnienie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wymagania:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (w tym minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej).
 2. Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej.
 3. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 4. Znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES.
 5. Znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 6. Znajomość: przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację projektów.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Umiejętności związane z zarządzaniem organizacją.
 9. Umiejętności związane z planowaniem zasobów ludzkich.
 10. Umiejętności związane z motywowaniem i oceną pracowników.
 11. Umiejętność planowania strategicznego i finansowego.
 12. Dyspozycyjność i mobilność.
 13. Doskonała organizacja pracy.
 14. Samodzielność, nastawienie na cel, umiejętność pracy zespołowej.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 7 października 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Kierownik OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Kierownik OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Poszukujemy również osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych.

Czytaj więcej. 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną