Praca: Poszukujemy specjalisty ds. administracyjno-finansowych

Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Zakres obowiązków:

Zatrudniona na powyższym stanowisku osoba będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie poprawności przepływów finansowych, kadrowych i dokumentacji administracyjno-finansowej w OWES.

 1. Opisywanie dokumentów finansowych.
 2. Dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie OWES.
 3. Nadzór nad terminowością realizowanych zadań.
 4. Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych.
 5. Przygotowywanie i nadzór nad realizowanymi zamówieniami.
 6. Bieżący monitoring wydatkowania środków OWES.
 7. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych na potrzeby OWES.
 8. Opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych.
 9. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Sporządzanie raportów i zestawień dotyczących stanu zatrudnienia (w tym umów cywilnoprawnych) w organizacji.
 11. Śledzenie zmian w przepisach i ich interpretacja na potrzeby organizacji.
 12. Bieżący nadzór i kontrola przepływów finansowych w OWES.
 13. Wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji.
 14. Dokonywanie kontroli rzetelności przygotowanych dokumentów.
 15. Przygotowywanie dokumentów projektowych.
 16. Rozliczanie wsparcia dotacyjno-pomostowego.
 17. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej pomocy publicznej.

Wymagania:

 1. Doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-kadrową.
 2. Znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych, Ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.
 4. Znajomość: Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013–2020, systemu monitorowania KPRES.
 5. Znajomość Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 6. Znajomość przepisów oraz zasad wykorzystania unijnych środków finansowych oraz pochodzących z innych źródeł publicznych, na realizację projektów.
 7. Umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu.
 8. Znajomość programów kadrowo-księgowych.
 9. Doskonała organizacja pracy.
 10. Sumienność, dokładność, samodzielność.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności Łodzi.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 7 października 2015 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Specjalista ds. administracyjno-finansowych OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Specjalista ds. administracyjno-finansowych OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Poszukujemy również na stanowisko kierownika OWES.

Czytaj więcej.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną