Praca: Poszukujmy psychologa

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje psychologa.

Psycholog będzie miał za zadanie przeprowadzenie rozmów z uczestnikami projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” zainteresowanymi utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Planuje się przeprowadzenie rozmów z 36-ma osobami w wymiarze 4 godziny zegarowe/osoba w okresie lipiec – wrzesień 2016 r.

Celem rozmów jest ocena predyspozycji do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego (również na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji), w tym w szczególności:

  • Predyspozycji zawodowych,
  • Cech przedsiębiorczych,
  • Motywacji do pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Osoba zaangażowana do realizacji zadania będzie odpowiedzialna również za przygotowanie schematu rozmowy z psychologiem oraz sporządzenie pisemnej opinii z rozmów z uczestnikami projektu.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 20 czerwca 2016 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: Psycholog) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Psycholog).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak mailowo: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl lub telefonicznie 42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną