Pracodawco, pamiętaj o Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje pracodawcom szybki i bezpłatny dostęp do swoich usług drogą elektroniczną. Konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) powinien posiadać każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 5 pracowników. Warto założyć tam konto dla organizacji i korzystać z dostępnych udogodnień.

Platforma Usług Elektronicznych – PUE

Portal PUE umożliwia załatwienie wielu spraw przez Internet:

  • wgląd do danych zgromadzonych w ZUS,
  • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
  • składanie wniosków i otrzymywanie na nie odpowiedzi,
  • zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS,
  • umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.

Pracodawca dzięki PUE może skorzystać aplikacji ePłatnik, dzięki której:

  • zgłosi nowego pracownika,
  • przygotuje informacje dla osób ubezpieczonych,
  • złoży wniosek o niezaleganie ze składkami.

Profil na platformie PUE można założyć na stronie www.zus.pl.

Pamiętaj: jeśli zatrudniasz więcej niż 5 pracowników, posiadanie takiego profilu jest Twoim obowiązkiem.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie – e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Jeśli lekarz wystawi pracownikowi e-ZLA, pracodawca otrzyma za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS):

  • szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi,
  • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość ich eksportu do systemów kadrowo-płacowych.

Potrzebujesz pomocy w zakresie kadr i płac w swoim podmiocie? Skontaktuj się i umów na bezpłatne doradztwo:

kontaktPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim: Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.

 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną