„Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy” – bezpłatne szkolenie w Łodzi

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Pracodawco, pracowniku, znasz swoje prawa i obowiązki? Podmiot ekonomii społecznej jako miejsce pracy”, które odbędzie się w Łodzi w dniu 10 października 2017 r.

Termin: 10 października (wtorek), godz. 9-17

Miejsce: Fundacja 11 Muz, ul. Piramowicza 11/13, Łódź

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

 • prowadzących działalność ekonomiczną (fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) oraz jednocześnie
 • zarejestrowanych na terenie subregionu I województwa łódzkiego, tj. powiatów łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.


Skrócony program szkolenia:

 1. Podstawowe akty prawne
 2. Powstanie stosunku pracy
 3. Specyfika zatrudnienia w podmiocie ekonomii społecznej
 4. Umowa o pracę – elementy obligatoryjne i fakultatywne
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 6. Rozwiązanie stosunku pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, rozwiązanie bez wypowiedzenia
 7. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne praw i obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Poznasz specyfikę zatrudniania w podmiocie ekonomii społecznej – fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo zawierać oraz rozwiązywać umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie będzie dotyczyło najważniejszych problemów spotykanych w praktyce działania PES. Omówimy różnego rodzaju umowy związane z zatrudnianiem pracowników, różnice między nimi i uwarunkowania ich stosowania. Porozmawiamy o prawach i obowiązkach tak pracowników, jak i pracodawcy.


Szkolenie poprowadzi

Angelika Pasek Gilarska – prawnik, od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.


Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października do godz. 12:00.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) przesłać na adres e-mail aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl do dn. 3 października 2017 r., godz. 12.00. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Aleksandra Podkońska: aleksandra.podkonska@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49


Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną