Prezydent Andrzej Duda Powołał Radę do spraw Społecznych

Wydarzenie miało miejsce 5 maja 2021 r. Rada ma pełnić rolę doradczą dla prezydenta. W jej skład  wchodzi szesnaście osób, w tym specjaliści z zakresu: socjologii, ekonomii, pracy socjalnej, politologii, nie brakuje też działaczy społecznych.

A oto pełna lista: Marek Rymsza – Przewodniczący Rady, Piotr Ćwik, Grażyna Ancyparowicz, Dobroniega Głębocka, Arkadiusz Karwacki, Marek Kośny, Izabela Krasiejko, Barbara Kromolicka, Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Ewa Leś, Paulina Malinowska-Kowalczyk, Bartosz Molik, Zofia Romaszewska, Katarzyna Roszewska, Piotr Szukalski i Gertruda Uścińska.

Ranga Rady jest dosyć wysoka, ze względu na to, że jest zestawiana z istniejącą już Narodową Radą Rozwoju. Do kompetencji nowego organu będzie należeć wiele działań takich jak: sporządzanie raportów i wniosków o aktualnym stanie potrzeb społeczeństwa, stworzenie propozycji zmian, opartych o opinie i ekspertyzy członków Rady. Ponadto istotnym zadaniem dla Rady będzie tworzenie projektów i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną dostarczone prezydentowi. Będzie to więc organ doradczy Andrzeja Dudy.  

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się wraz z Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marleną Maląg, prezydent wspomniał o przemianach społecznych, powiązanych z koronawirusem, które umożliwią rozbudowę pomocy społecznej. Wśród tych przemian wymienił zwiększoną wrażliwość społeczną oraz prace wolontariackie, szczególnie mające na celu pomóc seniorom w trakcie pandemii. Wskazał również na potrzebę podjęcia działań, jak powiedział: „Zadań, które są do realizacji w RP, jest mnóstwo”. Zdaje się, że jednym z podejmowanych tematów będzie projekt nad emeryturą stażową, stanowiącą obietnicę wyborczą Andrzeja Dudy. Tak więc ważna będzie sprawa emerytów. W dalszej części posiedzenia Rada ustaliła konkretny plan działania na okres jej istnienia oraz zostały zgłoszone inne tematy, które będą podejmowane na przyszłych spotkaniach. Będzie to między innymi poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, posiadających asystentów.

Dorota Goraj, wolontariuszka Instytutu Spraw Obywatelskich

Tekst bazowany na informacjach z oficjalnej strony prezydenta, https://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,120,powolanie-rady-do-spraw-spolecznych-nrr.html, [data dostępu 21.05.2021] 

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną