Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 [spotkania]

Od 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków w programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. W ramach konkursu można pozyskać maksymalnie 190.000 zł na wydatki inwestycyjne wspierające rozwój organizacji pozarządowej.

Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025

Podstawowe informacje:

  • termin składania wniosków: do 16.02.2023 r. do godz. 12.00,
  • kwota dotacji: min. 100.000 zł, maksimum 170.000 zł (w wyjątkowych przypadkach: 190.000 zł),
  • okres realizacji: od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r, przy czym maksymalny czas realizacji działań to 12 miesięcy,
  • wkład własny: nie jest wymagany, ale w ramach dotacji nie można pokrywać podatku VAT,
  • wydatki majątkowe (inwestycyjne) muszą stanowić 70% budżetu, wydatki bieżące maks. 30%.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze

W związku z tym, że zaproponowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program jest nowym źródłem finansowania działań organizacji pozarządowych – zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-doradczych, podczas których:

  • poznasz dokładnie zasady Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025,
  • poznasz zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków, w tym kryteria strategiczne oraz sposób określania maksymalnej dostępnej kwoty dotacji,
  • dowiesz się, jakie swoje pomysły możesz zrealizować dzięki wsparciu Programu.

Poniżej prezentujemy listę spotkań wraz z planowanym miejscem:

  • 27 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 15.00, miejsce: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich (ul. Pomorska 40, Łódź; lewa oficyna; salka na I półpiętrze). Spotkanie poprowadzi Karolina Fijołek-Głowacka (doradczyni biznesowa w Centrum KLUCZ). UWAGA: ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zamknęliśmy zapisy na ten termin
  • 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 15.00, miejsce: biuro Instytutu Spraw Obywatelskich (ul. Pomorska 40, Łódź; lewa oficyna; salka na I półpiętrze). Spotkanie poprowadzi Aleksandra Bogusiak (doradczyni biznesowa w Centrum KLUCZ).

Każde spotkanie potrwa ok. 2 godzin.

Jak się zapisać?

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia czekamy najpóźniej 2 dni robocze przed każdym spotkaniem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Dla kogo?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: pabianickiego, opoczyńskiego, łódzkiego-wschodniego, tomaszowskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, rawskiego – bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łodzi, które prowadzą działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub działalność gospodarczą).


Więcej informacji o spotkaniach oraz programie udzielają:

Dla organizacji pozarządowych z Łodzi, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzą aktywnie działalność odpłatną:

Dla organizacji pozarządowych z jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego:

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Aleksandra Bogusiak

Aleksandra Bogusiak

aleksandra.bogusiak@instytut.lodz.pl

tel. 539 093 177

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną