Propozycje Centrum KLUCZ w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi

W ostatnich miesiącach 2020 roku jako Centrum KLUCZ zgłosiliśmy swoje uwagi w konsultacjach programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Nasze uwagi znalazły się w kilku programach. 

Zapoznaj się z listą programów, do których zgłosiliśmy uwagi

Nasze uwagi zostały przyjęte do następujących programów

Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023: przyjęto bezdyskusyjnie jedną uwagę (współpraca z NGO w celu promocji ekonomii społecznej), nad tematem drugiej uwagi (refundacja kosztów lustracji spółdzielni socjalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego) pochyli się Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi: przyjęto propozycję włączenia do programu Europejskiego Forum Gospodarczego tematyki ekonomii społecznej jako stałego punktu (np. w formie stałego punktu w programie Forum, a także wprowadzono do programu zapis o promowaniu przez samorząd ekonomii społecznej jako ważnego elementu wpływającego na rozwój lokalny i łączącego aspekty biznesowe z działaniem społecznym.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną