Przedłużamy nabór

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych w projekcie pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” został wydłużony do dnia 28.02.2022, do godz. 16:00. Nadarza się ostatnia okazja by się do nas zgłosić i spełnić marzenia o własnej działalności gospodarczej.

Sposoby złożenia dokumentów:

 1. Osobiście – w siedzibie biura projektu
  Biuro czynne pon., śr. w godz. 10:00-18:00, wt., czw., pt. w godz. 8:00 – 16:00.
 2. Listownie – na adres
  Instytut Spraw Obywatelskich,
  ul. Pomorska 40
  91-408 Łódź
 3. Elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego

Dla przyspieszenia procesu rekomendujemy kontakt osobisty z pracownikami biura. Na Wasze formularze czekamy do 28 lutego, do godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne:

Do zaznajomienia się:

Regulamin rekrutacji

Wykaz sektorów wykluczonych

Do złożenia

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Upoważnienie RODO

Oświadczenie o utracie zatrudnienia

Dowiedz się więcej i zadzwoń bądź napisz do nas.

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648

Projekt pt. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną