Przedsiębiorco społeczny – wpisz się na listę!

Listę przedsiębiorstw społecznych prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dołączyć mogą do niej te fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. not for profit, które posiadają zweryfikowany status przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne – czym jest?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym (PS) może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wspierając ich reintegrację społeczną i zawodową. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi spełniać kilka warunków, w tym:

  • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
  • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum 1/4 etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 30% z nich spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapoznaj się ze szczegółową definicją przedsiębiorstwa społecznego

Dlaczego warto dołączyć do listy przedsiębiorstw społecznych?

  • Zwiększa się dzięki temu możliwość bycia wyszukanym przez potencjalnych zamawiających usługi/ produkty.
  • Zwiększa się możliwości pozyskiwania klientów i zamówień.
  • Zwiększa się widoczności przedsiębiorstwa pod katem uzyskania np. zaproszeń na wydarzenia dedykowane przedsiębiorstwom społecznym.
  • Lista jest narzędziem promocji działań przedsiębiorstw społecznych.
  • Podmiot wpisany na listę PS może pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Podmiot wpisany na listę PS może starać się o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategoriach dedykowanych wyłącznie przedsiębiorstwo społecznym.

Lista dostępna jest na stronie Baza PS.

Lista będzie aktualizowana co miesiąc.

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

Podmiot ekonomii społecznej może ubiegać się o nadanie statutu przedsiębiorstwa społecznego we właściwym dla niego  terytorialnie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Weryfikacja podmiotu odbywa się na podstawie oświadczenia wnioskującego podmiotu oraz karty weryfikującej spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Zapoznaj się z dokumentami

Zasady przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznej w woj. łódzkim

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego podmiotowi innemu niż spółdzielnia socjalna

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego spółdzielni socjalnej

Karta weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i nadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego

Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku

Chcesz, by Twój podmiot uzyskał status przedsiębiorstwa społecznego? Skontaktuj się z naszymi doradcami:

Dla podmiotów ekonomii społecznej z z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Dla podmiotów ekonomii społecznej z Łodzi prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl
tel.  512 034 281

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną