Przedsiębiorcy społeczni – (nie)zwykłe firmy na łódzkim rynku – zapraszamy na Europejskie Forum Gospodarcze

16 grudnia 2022 r. w godz. 10.30-12.00 odbędzie się panel Przedsiębiorcy społeczni – (nie)zwykłe firmy na łódzkim rynku będący częścią Europejskiego Forum Gospodarczego 2022. Wydarzenie odbędzie się w hotelu VH Andel`s Łódź. Zaproszeni goście będą rozmawiać o znaczeniu przedsiębiorczości społecznej dla łódzkiej i krajowej gospodarki. Panel realizujemy wspólnie z partnerami: Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i PCG Polska w ramach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego.

Panel Przedsiębiorcy społeczni – (nie)zwykłe firmy na łódzkim rynku

Program panelu

10.30-11.00 – uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w 2022 – wręczają przedstawiciele 3 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Zbigniew Ziemba (Wicemarszałek Województwa Łódzkiego) i Piotr Cieplucha (Wicewojewoda Łódzki).

Sprawdź, kto otrzymał dotację

11.00-12.00 – dyskusja moderowana

  1. Po czym poznać, że firma jest przedsiębiorstwem społecznym? Dlaczego warto być przedsiębiorstwem społecznym?
  2. Na czym polega niezwykłość biznesu społecznego?
  3. Jak można rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem społecznym? Czemu to się opłaca? Dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania
  4. Jaka jest przyszłość ekonomii społecznej?

Moderacja panelu

Karolina Fijołek Głowacka, doradczyni podmiotów ekonomii społecznej, Instytut Spraw Obywatelskich prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Paneliści

  1. Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego,
  2. Piotr Cieplucha, Wicewojewoda Łódzki,
  3. Ilona Pietrzak, przedsiębiorca społeczny, trener i konsultant, wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich, założycielka Business Care Centre,
  4. Dominik Murawa, przedsiębiorca społeczny, prezes Spółdzielni Socjalnej Restart prowadzącej w Łodzi Pub Spółdzielczy,
  5. Ewa Rogalska, ekspertka ds. innowacji społecznych, Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna w PCG Polska.

Zapoznaj się z opisem panelu

Biznes społeczny, przedsiębiorczość społeczna, a może działalność not for profit? Wszystkie te sformułowania próbują wyjaśnić, czym jest ekonomia społeczna. Jednak nie ma co ukrywać, że istnieje jedno proste wytłumaczenie zjawiska, które łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Spróbujmy podejść do sprawy od strony prawa. W Ustawie o ekonomii społecznej z dn. 5 sierpnia 2022 roku czytamy, że „jest to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym”.

A w praktyce? Biznes społeczny to taki, który obok zysku finansowego wypracowuje również ten mniej policzalny – społeczny. Powstaje on dzięki tworzeniu osobom wychodzącym z bezrobocia lub innego kryzysu życiowego czy osobom z niepełnosprawnościami dostosowanych do nich warunków pracy. Ułatwia im to „nowy start” w życie społeczne. Zysk społeczny generowany jest również przez świadczenie, na poziomie gminnym czy powiatowym, konkretnych rodzajów usług (np. wsparcia dla seniorów i rodzin, rozwijania działalności kulturalnej i wielu innych, niezbędnych dla mieszkańców. To jest strona ściśle społeczna – druga to strona biznesowa, czyli kwestia utrzymania się podmiotu na rynku oraz wypracowania zysku. Nie służy on wypłacaniu dywidendy, a rozwojowi pracowników i przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorczość społeczna jest domeną organizacji pozarządowych i samorządów, ale coraz częściej w jej współtworzenie włączają się osoby czy podmioty komercyjne.

Ekonomia społeczna, choć nie ma znacznego udziału w wytwarzaniu PKB, wpływa na obraz życia społeczno-gospodarczego Polski. Jest to widoczne szczególnie na poziomie lokalny, gdzie wspiera rozwiązywanie problemów społecznych. Konieczne jest godzenie wysiłków przedsiębiorców społecznych na rzecz aktywizacji i wyrównywania szans z prowadzeniem biznesu społecznego w taki sposób, aby mógł sprostać wymaganiom rynkowym.

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną