Raport „Ekonomia społeczna w regionie łódzkim”

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badanie sektora ekonomii społecznej w regionie łódzkim. Celem projektu było dokonanie kompleksowego badania stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1) inwentaryzację podmiotów ekonomii społecznej, tzw. przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji wsparcia ES,

2)ocenę ilości i charakteru utworzonych miejsc pracy,

3)określenie barier i perspektyw rozwojowych,

4)rekomendacje dla kreatorów i realizatorów polityki regionalnej i lokalnej,

5)ocenę skuteczności i efektywności działania poszczególnych OWES,

6)wpływ pracy lub uczestnictwa w PES na integrację społeczną.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Czytaj

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną