„Regeneracja! – II Kongres Polskiej Sieci Ekonomii”. Jak tworzyć bezpieczną przyszłość [relacja z wydarzenia]

Jak naprawić błędy ostatnich dekad i stworzyć sprawiedliwą, bezpieczną przyszłość? Jaki powinien być nowy model społeczno-gospodarczy Polski i świata w obliczu wielu pojawiających się kryzysów zastanawiali się wspólnie naukowcy, badacze i aktywiści podczas II Kongresu Polskiej Sieci Ekonomii 1 września 2023 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aula główna zapełniła się po brzegi. Na spotkaniu był również nasz doradca Mariusz Ławnik.

Kongresowe debaty

O nowym podejściu do ekonomii, które bierze pod uwagę potrzeby społeczne, rozmawiano podczas interesującej debaty „Między nauką i aktywizmem w obliczu polikryzysu” z udziałem m.in.Sarah de Heusch, prof. Yan Liang, dr. Piotra Araka z Polskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. 

Zapoznaj się z pełną relacją z wydarzenia

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną