Rekomendacje dla Ekonomii Społecznej

Podczas krótkiej, lecz intensywnej i bogatej w przemyślenia debaty  „Być i mieć – co możemy zrobić, żeby przedsiębiorstwa społeczne stawały się coraz silniejsze?” zebraliśmy od naszych gości szereg rekomendacji dla ekonomii społecznej. Debata odbyła się 9 grudnia 2016 r. podczas Forum PES.

 

Nasi goście: Kazimiera Frączak (prezes Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” w Opocznie), Zbigniew Szcześniak (Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska), Wojciech Wojtysiak (prezesa Spółdzielni Socjalnej „ODBLASK”),  Aleksandra Podkońska (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO) skomentowali wyzwania stojące przed ekonomią społeczną oraz przedstawili rekomendacje dotyczące ich rozwiązywania.

 

Dzięki temu, że nasi goście reprezentowali różne środowiska – spółdzielców, administrację publiczną oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej uzyskaliśmy różnorodny obraz ekonomii społecznej oraz szereg rekomendacji dla pomiotów ekonomii społecznej oraz ich otoczenia.

 

Rekomendacje dla pomiotów ekonomii społecznej:

  • Podmioty powinny poznawać swoje otoczenie i reagować na jego bieżące potrzeby;
  • Podczas sprzedaży produktów i usług ważne jest słuchanie klientów i dopasowywanie oferty do ich sugestii;
  • Sukces PES zapewni utrzymywanie wysokiego poziomu świadczonych usług i sprzedawanych produktów;
  • Aby PES utrzymywały się na otwartym, konkurencyjnym rynku powinny dywersyfikować swoje usługi.

 

Rekomendacje dla podmiotów wspierających ekonomię społeczną:

  • Upraszczanie procedur i formularzy, na podstawie których PES otrzymują wsparcie;
  • Włączanie jednostek samorządu terytorialnego w działania na rzecz ekonomii społecznej oraz docenianie ich jako ważnego ogniwa ekonomii społecznej.

 

Rekomendacje dla otoczenia podmiotów ekonomii społecznej:

  • Postrzeganie PES jako przedsiębiorców zdolnych do stworzenia stabilnych miejsc pracy;
  • Wykorzystywanie możliwości ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów;
  • Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach społecznych jako sposób na aktywizowanie PES do rozwoju i polepszania jakości oferowanych produktów i usług;
  • Postrzeganie PES jako elementu całego otoczenia.

 

Chcesz wprowadzać rekomendacje w życie? Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatne doradztwo:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną