Rekrutujemy już od 09.03.2021!!

Informujemy, że rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 09.03.2021 – 26.03.2021.

Dla kogo wsparcie?

Projekt skierowany jest do:

 • osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych (na dzień przystąpienia do projektu) w Urzędzie Pracy,
 • w wieku 18 – 29 lat (nieskończony 30 rok życia),
 • z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa łódzkiego),
 • które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią COVID-19.

Kto NIE może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych w tym Fundusz Pracy, PFRON, PO WER, RPO, PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajrzyj do regulaminu po więcej szczegółów.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie

1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny szkoleń:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

2. Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23.050,00 zł.

3. Finansowe wsparcie pomostowe w wys. 2.600,00 zł/m-c przez okres 6 miesięcy.

Etapy ścieżki uczestnictwa w projekcie

Projekt będziemy realizować w okresie styczeń 2021 – maj 2023. Zaplanowaliśmy trzy edycje rekrutacji.

Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy – krok po kroku

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego.
 2. Ocena formalna i merytoryczna formularzy.
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym.
 4. Wsparcie szkoleniowe.
 5. Przygotowanie i złożenie biznesplanów.
 6. Zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 7. Wypłata jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w wys. 23.050,00 zł.
 8. Wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2.600,oo zł/m-c przez okres 6 miesięcy.

WAŻNE: Okres trwałości samozatrudnienia wynosi 12 miesięcy.

Wsparcie finansowe na działalność gospodarczą przyznawane będzie w kwotach netto, na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Co jest potrzebne by się zgłosić?
Wystarczy zapoznać się z regulaminem rekrutacji uczestników, prawidłowo wypełnić formularz rekrutacyjny, oświadczenia i przesłać je do biura projektu.

Sposoby doręczenia:

 • Dokumenty można do nas złożyć osobiście w godzinach pracy biura projektu 8:00 – 16:00, wt., czw. pt. oraz pon. i śr. w godzinach 10:00 – 18:00
 • drogą mailową na adres dotacje@instytut.lodz.pl
 • drogą pocztową na adres:
  Instytut Spraw Obywatelskich
  ul. Pomorska 40
  91-408 Łódź

>>>Pobierz formularz rekrutacyjny<<<

>>>Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji uczestników<<<

>>>Pobierz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych<<<

>>>Pobierz upoważnienie RODO<<<

>>>Pobierz oświadczenie o utracie zatrudnienia<<<

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną