Rewolucja otwartych serc

Rynek pracy jest obecnie nazywany rynkiem pracownika. Mówi się wprost, że nie pracują tylko ci, którzy pracować nie chcą. Czy naprawdę?

Z ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym pracuje zaledwie 495 tys. Czy tak musi być? W Wieruszowie mieszkańcy we współpracy z władzami samorządowymi zbudowali system, w którym efektywnie pracować mogą także niepełnosprawni.

Wieruszów – miejsce, w którym dokonała się rewolucja

Wieruszów […] to miejsce, gdzie świat nie stawia nowych barier tym, którzy i tak muszą borykać się z własnymi. To miejsce, w którym rozwój zawodowy dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest faktyczny, a nie teoretyczny. Na co dzień tworzą je ludzie wrażliwi społecznie. Rozumiejący, że życie we wspólnocie jest dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Tam właśnie dokonała się rewolucja otwartych serc. W ramach inicjatywy Centrum KLUCZ pojechaliśmy do Wieruszowa, by z bliska zobaczyć, czego potrzeba, żeby zbudować biznesowy model wsparcia, w którym niepełnosprawni zyskują godność pracownika.

>>PRZECZYTAJ CAŁY TEKST NA STRONIE INSTYTUTU SPRAW OBYWATELSKICH<<

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną